Nieuws

Helaas koopt de gemeente het gebouw coffeeshop Xpresso

coffeeshop.jpgwoensdag 30 juni 2021 21:14 De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft eind juni 2021 ingestemd met de aankoop van het gebouw aan het IJsselmeer 27 in Zwijndrecht, waar vroeger coffeeshop Xpresso in was gevestigd. Daarmee koopt de gemeente het pand terug, dat in 2015 was verkocht aan stichting Het Dilemma, de stichting die Xpresso exploiteerde. Met de aankoop van het gebouw is €425.000 gemoeid. De ChristenUnie-SGP is hier als enige partij absoluut op tegen. lees verder

Afval kosten moeten naar beneden maar hoe?

Reinierdonderdag 17 juni 2021 15:32 Afgelopen periode hebben we al gemeenteraad weer uitvoerig nagedacht over ons afvalbeleid. Onze rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het afvalbeleid. Hoever staan we, wat hebben we gedaan en wat kunnen we verbeteren. lees verder

Nieuwe wet inburgering

Liesbethdonderdag 29 april 2021 22:26 Het kabinet gaat het inburgeringsstelsel veranderen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Zij krijgen een inburgering op maat aan de hand van een brede intake. De gemeenten begeleiden straks ook gezinsmigranten en overige migranten. Zij betalen hun inburgering altijd zelf. lees verder

Pickwick-vragen

Andrieszaterdag 17 april 2021 22:01 Andries van Gemerden is fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP en schrijft maandelijks een column voor Zwijndrecht.net. Deze keer schrijft Andries over Pickwick-vragen en de ideale samenleving. Daarbij gaat hij in op het spanningsveld tussen vrijheid en naastenliefde. Of leiden die beginselen slechts tot een schijnbare spanning? Het antwoord geeft Andries in zijn column: lees verder

Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen

Andrieszaterdag 20 maart 2021 21:39 Andries van Gemerden, fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP, gaat regelmatig een column schrijven voor Zwijndrecht.net. In zijn eerste column schetst Andries de kwetsbaarheid en vervreemding die de coronacrisis met zich meebrengt. Als reactie roept de politicus op tot menslievendheid, die met ontmoetingen begint. lees verder

Overgaan tot de orde van de dag

Andrieszaterdag 21 november 2020 21:27 Tijdens de begrotingsbehandeling 2021 is er door veel partijen aandacht geweest voor de huidige corona-crisis. Ook namens de ChristenUnie-SGP heb ik daar aandacht voor gevraagd. Ik heb daarnaast natuurlijk aandacht gehad voor de gemeentelijke financiën. Daar gaat het uiteindelijk over in een begroting. Als afsluiting van de avond hadden we echter ook een motie opgesteld. Een motie is een verzoek of een uitspraak van de politiek. lees verder

Begroting 2021: Muren afbreken

Andriesdinsdag 10 november 2020 20:38 Dinsdag 10 november 2020 behandelde de raad de begroting 2021. Het college biedt een sluitende begroting aan de raad aan voor de komende twee jaren. Evenals vorig jaar is de uitdaging erg groot om de ambities van het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht te financieren. De kosten (in het bijzonder in het Sociaal domein) stijgen ook het komend jaar fors. Fractievoorzitter Andries van Gemerden sprak namens de ChristenUnie-SGP onderstaande beschouwing uit. lees verder

Bijdrage tussenevaluatie: Voor alles is er een bestemde tijd

Andriesdinsdag 14 juli 2020 21:00 Er is voor alles in het leven een bestemde tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om iemand te omhelzen en een tijd om afstand te houden.

Het zijn wijze woorden uit het Bijbelboek Prediker. Ze gaan nu weer extra leven. Als die knuffel met opa en oma ineens niet meer kan. Als die bruiloft of die begrafenis, zo anders ging of gaat dan we gewend waren. We nemen verstandige voorzorgsmaatregelen, maar proberen niet krampachtig elke onzekerheid en elk risico koste wat het kost uit te bannen. En het kost veel. Het gaat dan niet alleen om geld. Corona kost ons soms mensenlevens. Het kost ons op sommige momenten wat vrijheid. Het kost ons soms onze veel gewaardeerde zekerheid. Het kost ons het samenzijn wat we nodig hebben. Of dat nu langs het voelbalveld is of in de kerk. Anderhalve meter is voor onze als sociale schepselen blijkbaar niet normaal. Heeft Corona ons ook wat opgeleverd? Kijk naar de initiatieven die er zijn ontstaan, zoals ook zichtbaar bij zwijndrechtvoorelkaar. Kost het ons ook solidariteit? Of heeft ons de crisis straks juist solidariteit opgeleverd? Doen we meer samen? lees verder

Forse stijging parkeertarief bij het ziekenhuis in Dordrecht is te betreuren

ziekenhuis Dordrecht.jpgdonderdag 25 juni 2020 17:46 Gaat het ons iets aan? Het parkeren in het Gezondheidspark Dordrecht wordt duurder. Voor het personeel van het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt dit op termijn bijna vier keer zo duur als nu. De gemeente Dordrecht heeft dit aan het ziekenhuis laten weten. Patiënten en bezoekers gaan ook meer betalen, maar voor hen is de tariefstijging kleiner: de helft meer dan nu, drie euro per dagdeel. lees verder

Coronacrisis

bloemen.jpgdonderdag 23 april 2020 21:11 Al enige weken zit Nederland in een zogeheten intelligente lockdown. Ook in Zwijndrecht is het stil op straat. Scholen zijn dicht, veel mensen werken thuis, we krijgen het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. lees verder

Actueel vervolg

Hoor jij de vogels nog fluiten?

Jacobwoensdag 25 maart 2020 21:05 Gezien het economische element van elke crisis (overproductie, oliecrisis, internetbubbel, bankencrisis) zien velen het menselijk handelen als oorsprong van dit leed, maar dit menselijk handelen heeft ook een positieve keerzijde. lees verder

Het herstelplan voor de gemeente Zwijndrecht

Gemeentehuis 2012 500dinsdag 10 maart 2020 23:00 Er is een herstelplan geschreven wat moet leiden tot het beëindigen van het financieel toezicht van de provincie op onze gemeente. Feitelijk gaat het daarmee dus om een pakket aan maatregelen om onder het toezicht van de provincie uit te komen. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk geworden. Het doel daarvan is om op korte termijn een structureel sluitende begroting te hebben en op de lange termijn een blijvend gezonde financiële huishouding voor de gemeente. Hieronder staat de bijdrage van de ChristenUnie-SGP die is uitgesproken door fractievoorzitter Andries van Gemerden. lees verder

Gemeente Zwijndrecht moet aantal bezuinigingsmaatregelen nemen

Gemeentehuis 2012 514dinsdag 03 maart 2020 20:19 Sinds begin dit jaar staat de gemeente Zwijndrecht onder verscherpt financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland. Dit betekent dat de gemeente al haar nieuwe uitgaven vooraf moet voorleggen aan de provincie, voordat zij geld mag uitgeven. Het college van burgemeester en wethouders is nu genoodzaakt om een aantal bezuinigingen voor te leggen aan de gemeenteraad. lees verder

Een gezellig Oud en Nieuw

vuurwerk1.jpgmaandag 17 februari 2020 23:31 Op 11 februari hebben wij, ChristenUnie-SGP, samen met D66, PvdA, SP een motie ingediend om het vuurwerk met de jaarwisseling veiliger te maken. Liesbeth Schuurman vertelde: De overheid is al 30 jaar bezig om waarschuwende filmpjes het land in te sturen die in heftigheid toenemen. Echter zonder zichtbaar succes. Het is nu tijd dat we de bewoners in bescherming moeten nemen. Er moet nu een halt toegeroepen worden en geen gedoogbeleid maar duidelijke, harde, kaders. lees verder

De Zilvervloot

Gerjanwoensdag 05 februari 2020 22:50 Met een langgerekt fluitsignaal uit de scheepstoeter meert de Zilvervloot aan langs de kade op het Veerplein. De bemanning wordt hartelijk ontvangen door de plaatselijke wethouder financiën. Allemaal blijde gezichten, zeker nu de lading goud en zilver aan Zwijndrechts’ land wordt gebracht. lees verder

Pickwick-vragen

Andriesdonderdag 23 januari 2020 21:48 Voor theedrinkers is het heel herkenbaar. Er staan vragen op de labels van de Pickwick-theezakjes. Soms leuke vragen als "Wat is het leukste wat je geleerd hebt van je oma?" lees verder

Gemeente Zwijndrecht onder financieel toezicht

Vijver gemeentehuisvrijdag 20 december 2019 20:15 De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Zwijndrecht onder verscherpt financieel toezicht geplaatst. Dit betekent dat de provincie vooraf toestemming moet geven voor uitgaven die de gemeente wil doen. De gemeente heeft er bewust voor gekozen haar begroting niet sluitend in te dienen. Daarmee wil zij een signaal afgeven dat het Rijk te weinig geld uittrekt voor het sociaal domein. lees verder

Wachten op licht

Fractie 2dinsdag 17 december 2019 21:35 Advent is een tijd van wachten op het licht. lees verder

Coffeeshop Xpresso in Zwijndrecht gesloten

wietwoensdag 20 november 2019 20:49 Coffeeshop Xpresso in Zwijndrecht is per direct gesloten. Het bestuur van Stichting Het Dilemma, die de coffeeshop exploiteert, geeft daarmee gehoor aan de opdracht van burgemeester Hein van der Loo. Reden is dat de coffeeshop open was zonder geldige exploitatievergunning. lees verder

Goed doen, wijs zijn en hulp bieden

Andriesdinsdag 12 november 2019 20:06 Fractievoorzitter Andries van Gemerden sprak namens de fractie onderstaande bijdrage uit. Een nuchtere kijk op de financiën, zorgen rondom het zorgdomein en een niet sluitende begroting. lees verder

Zwijndrecht vraagt via begroting aandacht voor toenemende kosten sociaal domein

1131 GemeentehuisBvrijdag 18 oktober 2019 22:59 De conceptbegroting van de gemeente Zwijndrecht laat een ongebruikelijk beeld zien. Voor het eerst ziet het er naar uit, dat de gemeenteraad bewust en met overtuiging kiest voor een niet sluitende begroting. Zwijndrecht wil daarmee een boodschap overbrengen: de kosten van het sociaal domein (jeugd, zorg en welzijn) stijgen, maar de vergoeding die het Rijk daarvoor geeft, kunnen die kosten niet dekken. lees verder

Quo vadis?

Gerjan Bossenbroek 135dinsdag 15 oktober 2019 22:52 Voortdurend jezelf afvragen waar je mee bezig bent, persoonlijk, als fractie, als gemeenteraad van Zwijndrecht. lees verder

Vacatures bij fractie ChristenUnie-SGP

vacature.jpgzaterdag 21 september 2019 08:36 Wil je graag een (meer) actieve rol als lid van de ChristenUnie of SGP in Zwijndrecht? De fractie ChristenUnie-SGP is op zoek naar een fractieondersteuner en meelezers. Kijk hier voor de ... lees verder

In Memoriam Marius Schenkel

Marius Schenkel 135woensdag 11 september 2019 21:02 Wij zijn diep getroffen door het overlijden van onze voormalige fractievoorzitter en raadslid Marius Schenkel. Op 16 juli is hij overleden op 68 jarige leeftijd. lees verder

Overlijden Marius Schenkel

Marius Schenkel 135woensdag 17 juli 2019 20:58 Wij zijn diep getroffen door het overlijden van onze voormalige fractievoorzitter en raadslid

Marius Schenkel lees verder

Dragen wij de verantwoording voor onze kinderen en kleinkinderen als het gaat over het klimaat en het milieu?

Jacobdonderdag 11 juli 2019 20:53 ChristenUnie-SGP Zwijndrecht is van mening dat wij met het klimaatakkoord aan de slag moeten! lees verder

Warm onthaal voor wethouder Ronald de Meij

Ronald de Meij.jpgdonderdag 11 juli 2019 20:47 Met unanieme stemmen en applaus heeft de gemeenteraad van Zwijndrecht Ronald de Meij (53) dinsdagavond 9 juli benoemd tot wethouder van jeugd, gezondheid, sport, onderwijs en cultuur. lees verder

Bijdrage Kadernota 2020: Zwijndrecht is in volop in beweging

Andriesdinsdag 09 juli 2019 23:02 Fractievoorzitter Andries van Gemerden sprak namens de fractie onderstaande bijdrage uit. Een nuchtere kijk op de financiën, zorgen rondom het zorgdomein en een niet sluitende begroting. Wat is wijsheid? lees verder

Ronald de Meij beoogd wethouder jeugd, gezondheid, sport en onderwijs

Vijver gemeentehuiszaterdag 29 juni 2019 22:59 Directeur Publieke Gezondheid Zeeland voorgedragen als opvolger Jolanda de Witte
Ronald de Meij (53) wordt door D66 voorgedragen als Zwijndrechts nieuwe wethouder voor het sociale domein. Hij hoopt daarmee Jolanda de Witte op te volgen, die eerder deze maand afscheid nam om burgemeester te worden van de gemeente Albrandswaard. lees verder

Zwijndrecht investeert in veerkrachtige samenleving / Zorgen om toenemende kosten regio

Zwijndrecht luchtfotodonderdag 27 juni 2019 22:53 De gemeente Zwijndrecht kan op de ingeslagen weg doorgaan met de ambities uit het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht. De financiële impuls hiervoor komt vanuit de reserves. De gemeente maakt zich daarnaast wel zorgen over de toenemende kosten voor (jeugd)zorg en welzijn, het sociaal domein. Dit blijkt uit de concept-Kadernota van de gemeente. lees verder

Uitkomsten vuurwerkmotie

vuurwerkdonderdag 13 juni 2019 22:46 In november 2018 heeft de gemeenteraad de motie Vuurwerk Zwijndrecht (van de ChristenUnie-SGP en D66) aangenomen en gevraagd een aantal zaken te onderzoeken met betrekking tot het afsteken van vuurwerk in Zwijndrecht, vuurwerkvrije zones, een vuurwerkshow en dergelijke. Hiervoor is verkennend onderzoek gedaan. lees verder

Hein van der Loo geïnstalleerd als burgemeester van Zwijndrecht

Eed Van der Loo.jpgwoensdag 05 juni 2019 22:28 Woensdagavond 5 juni 2019 is tijdens de buitengewone raadsvergadering Hein van der Loo (48) geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van de gemeente Zwijndrecht. In een overvolle zaal van Spektakel Zwijndrecht legde Van der Loo de eed af aan de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit. Vervolgens droeg oud-burgemeester Robert Strijk de ambtsketen over aan Van der Loo. lees verder

Zwijndrecht krijgt bezoek van Europees ChristenUnie-SGP lijsttrekker Peter van Dalen

Peter van Dalenvrijdag 17 mei 2019 12:07 Op zaterdag 18 mei bezoekt Peter van Dalen Zwijndrecht. Van Dalen, geboren in Zwijndrecht, is de lijsttrekker voor de ChristenUnie-SGP voor de Europese verkiezingen. Vanaf het parkeerterrein bij ... lees verder

Ouderenzorg

logozwijndrecht nieuwdinsdag 14 mei 2019 21:51 Op 9 april 2019 stelden wij schriftelijke vragen inzake "Ouderenzorg". Hieronder is de vraag weergegeven en de reactie die door het college van Burgemeester en Wethouders is gegeven. lees verder

De wet van de vrijheid is de wet van de liefde. Heb lief en doe wat je wilt” – Aurelius Augustinus

Andriesdonderdag 09 mei 2019 22:17 Een prachtige uitspraak waar je best even over moet nadenken. Vrijheid wordt nu als een vanzelfsprekendheid ervaren. Vaak gaat het dan tegenwoordig om vrijheid van meningsuiting, maar daar hoort dan ook bij dat we elkaar liefhebben. lees verder

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen aan oud-bestuurders van de partijen

oude Gemeentehuis 2012vrijdag 26 april 2019 22:01 Op 26 april 2019 reikte burgemeester R.C.L. (Robert) Strijk aan 11 inwoners van Zwijndrecht en 1 inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht een Koninklijke onderscheiding uit ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. lees verder

Hein van der Loo voorgedragen als burgemeester van Zwijndrecht

Hein van der Loo.jpgwoensdag 17 april 2019 22:07 De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft vanavond Hein van der Loo (48) voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zwijndrecht. lees verder

De energietransitie... minder consumeren, beter isoleren en blijven innoveren

energie develstein.pngdonderdag 28 maart 2019 21:45 Als u de aarde iets mooier wilt doorgeven aan de volgende generatie, leeft u in een uitdagende tijd. Wij mogen genieten van de natuur en werken met alles wat de aarde ons biedt, maar wij blijven meer produceren en consumeren. Wij putten natuurlijke hulpbronnen uit en vervuilen de wereld, maar wie dit moet oplossen vinden we lastig. lees verder

Vragen veiligheid rangeerterrein Kijfhoek

Kijfhoek 2012dinsdag 19 maart 2019 21:19 De fractie ChristenUnie/SGP heeft bij brief van 28 februari 2019 vragen gesteld over het rangeerterrein Kijfhoek. Het college heeft deze vragen beantwoord. Hieronder treft u de vragen en de antwoorden aan. Daarbij is allereerst de vraag herhaald, waarna de cursieve tekst het antwoord weergeeft. lees verder

Parkeeroverlast winkelcentrum Walburg

Liesbethdinsdag 05 maart 2019 20:55 Het parkeren rondom winkelcentrum Walburg is al lange tijd een bron van zorg. De overlast in omliggende straten en wijken blijkt maar niet af te nemen, ondanks afspraken en maatregelen die overlast moeten beperken. Ook de voorspelling van de initiatiefnemers van de zondagsopenstelling dat de parkeerdruk op zaterdag daardoor zou verminderen, is vooralsnog niet uitgekomen. lees verder

Robert Strijk zit eerste raadsvergadering voor en opbrengsten burgertop aangeboden aan raad

toekomstvisie.pngdonderdag 14 februari 2019 20:50 Afgelopen dinsdag 12 februari was de eerste keer dat interim burgemeester Robert Strijk de raadsvergadering Afgelopen dinsdag 12 februari was de eerste keer dat interim burgemeester Robert Strijk de raadsvergadering in Zwijndrecht bijwoonde als voorzitter. lees verder

Robert Strijk beëdigd als waarnemend burgemeester Zwijndrecht

Robert Strijk.jpgvrijdag 01 februari 2019 20:21 Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft donderdag 31 januari Robert Strijk beëdigd als waarnemend burgemeester van de gemeente Zwijndrecht. Hij is per 1 februari 2019 benoemd. lees verder

Vuurwerk

vuurwerkdonderdag 31 januari 2019 21:07 De discussie is weer behoorlijk opgelaaid. Hadden we in Zwijndrecht een relatief rustig verloop van de jaarwisseling, het was niet het beeld dat gold voor veel plekken in Nederland. De korpschef van de Nationale Politie Erik Akkerboom stelde in Nieuwsuur dat oud en nieuw verandert in een slechte traditie van geweld. Dat raaks ook ons. lees verder

Afscheid Dominic Schrijer

Dominic_Schrijer.jpgdinsdag 29 januari 2019 20:13 Afgelopen donderdag nam burgemeester Dominic Schrijer afscheid van de gemeenteraad in een openbare raadsvergadering onder leiding van vicevoorzitter Chris Moorman. lees verder

Robert Strijk waarnemend burgemeester Zwijndrecht

Robert Strijk.jpgwoensdag 23 januari 2019 21:16 Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 februari 2019 Robert Strijk tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zwijndrecht. lees verder

Winkels mogen open op zondag

koopzondagdonderdag 20 december 2018 21:01 De wekelijkse koopzondag is een feit. Dit heeft onze partij diep geraakt. Voor ons is de zondag een Godsgeschenk. Een dag van rust, reflectie en bezinning. Een dag waarvan de Bijbel zo mooi zegt: “Opdat het u welga”. lees verder

Commissaris van de Koning ontvangt profielschets voor nieuwe burgemeester

profielschetsmaandag 29 oktober 2018 21:45 Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft vanavond uit handen van de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Evert Jan van de Mheen, de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Zwijndrecht ontvangen. In de raadsvergadering van 29 oktober 2018 is de profielschets besproken met de commissaris van de Koning. Op 2 november 2018 stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature open. lees verder

Gaan als de brandweer…dat is wat onze vrijwillige brandweer doet!

Brandweerwoensdag 17 oktober 2018 21:33 Midden in de nacht, tijdens het eten of werken, laten ze alles uit hun handen vallen om Zwijndrecht veiliger te maken. lees verder

Niet-roken is de norm in gemeente Zwijndrecht

Rookvrije generatiedinsdag 09 oktober 2018 23:00 Onder deze titel is op dinsdag 9 oktober een motie aangenomen. lees verder

Praat met de raad: Reinier Hartingsveldt (ChristenUnie-SGP) over

Reinierdonderdag 13 september 2018 23:32 Kijfhoek hoe nu verder? De vakantie ligt weer achter ons en velen van ons zijn weer veilig teruggekeerd. Al eerder heb wij gemeld dat er zorgen zijn over de veiligheid op Kijfhoek. Deze zorgen ... lees verder

Kennismaking met Jacob van der Duijn Schouten

Jacobzaterdag 10 maart 2018 11:46 Mijn naam is Jacob van der Duijn Schouten en sinds mijn huwelijksdag met Esther (bijna 15 jaar geleden) woonachtig in Zwijndrecht. Wij hebben samen drie kinderen in de leeftijd van 6, 8 en 10 ... lees verder

Kennismaking met Reinier van Hartingsveldt

Reinierzaterdag 10 maart 2018 11:38 Mijn naam is Reinier van Hartingsveldt, ik ben getrouwd met Gerda en samen hebben we drie kinderen. Sinds 2009 wonen wij met veel plezier in Zwijndrecht. We hebben voor Zwijndrecht gekozen om het ... lees verder

Kennismaking met Gerjan Bosschenbroek

Gerjanzaterdag 10 maart 2018 11:37 Mijn naam is Gerjan Bossenbroek. Sinds april 1977 woon ik met veel plezier in Zwijndrecht, een waardevolle plek waar ons gezin is opgegroeid. Al vele jaren zet ik me namens de SGP binnen de ... lees verder

Waardevol Zwijndrecht

1woensdag 14 februari 2018 18:56 De afgelopen 4 jaar heeft de ChristenUnie-SGP zich lokaal hard ingespannen voor een “Waardevol Zwijndrecht”. En dat willen wij de aankomende periode graag weer gaan doen. Dit lukt ons echter niet alleen! Hiervoor hebben wij de inzet van alle inwoners van Zwijndrecht nodig. Iedereen is waardevol! lees verder

Kennismaking met Marleen Willemse-Slobbe

Marleendinsdag 13 februari 2018 19:09 De komende weken zullen de eerste zes kandidaten van de gezamenlijke ChristenUnie-SGP lijst zich aan u voorstellen. Deze week is Marleen aan de beurt. lees verder

Interview wethouder Aaike Kamsteeg

Aaike Kamsteeg wethouder 135zaterdag 10 februari 2018 22:45 Zestien jaar was hij wethouder, keurig verdeeld over Dordrecht en Zwijndrecht. Na de verkiezingen zwaait Dubbeldammer Aaike Kamsteeg af: hij bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd. lees verder

Kennismaking met Liesbeth van Utrecht

Liesbethzaterdag 10 februari 2018 22:31 De komende weken zullen de eerste zes kandidaten van de gezamenlijke ChristenUnie-SGP lijst zich aan u voorstellen. Deze week is Liesbeth aan de beurt. lees verder

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari 2018

2018vrijdag 29 december 2017 22:25 In 2018 zijn er op 21 maart gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop naar deze verkiezingen organiseert ChristenUnie afdeling Zwijndrecht een nieuwjaarsbijeenkomst gericht op de komende verkiezingen en bedoeld voor leden en andere belangstellenden. U kan meepraten en denken over de toekomst van Zwijndrecht! lees verder

Kindpas voor 1200 kinderen

1maandag 18 december 2017 21:17 Ieder kind heeft er recht op om te kunnen opgroeien in een gezin waar genoeg geld is om te leven, waar warmte en aandacht is en waar kinderen en jongeren vrij zijn van dagelijkse zorgen. Maar als er sprake is van armoede in een gezin, dan is dat niet vanzelfsprekend. In de gemeente Zwijndrecht zijn er ongeveer 1.200 kinderen die in armoede leven. De gemeente Zwijndrecht zorgt ervoor dat zij tussen kerst en oud en nieuw een kindpas ter waarde van 75 euro ontvangen.
Het gaat hierbij om kinderen onder de 18 jaar. lees verder